Phương Thức Thanh Toán

Thanh toán tiền vận chuyển bên công ty chúng tôi rất đa dạng và nhiều phương thức khác nhau như:

Thanh toán trực tiếp:

Các bạn có thể thanh toán trực tiếp tại văn phòng công ty chúng tôi khi các bạn mang hàng ra gửi hoặc tại kho bãi của các bạn khi chúng tôi đến nhận hàng.

Thông qua tài khoản ngân hàng: